ทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศคุ้มไหม ควรทำหรือเปล่า ?

คำถามยอดฮิตสำหรับนักเดินทาง หลายคนอาจสงสัยว่า การทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศนั้นจำเป็นหรือไม่ หากทำแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่า บทความนี้จะมาคลายข้อสงสัย พร้อมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ !

ทำไมต้องทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ ?

 • ค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศแพง : ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะมีราคาสูงมาก การเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางจึงอาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายมหาศาล
 • คุ้มครองครอบคลุม : ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองมากกว่าประกันทั่วไป เพราะครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าอุบัติเหตุ ค่าขนส่งฉุกเฉิน ค่าเสียหายจากกระเป๋าเดินทาง ฯลฯ
 • อุ่นใจ ปลอดภัย : การมีประกันจะช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจ กล้าที่จะท่องเที่ยว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
 • คุ้มครองกรณีฉุกเฉิน : ประกันบางประเภทจะคุ้มครองกรณีสูญหายของเอกสารสำคัญ บัตรเครดิต หรือการถูกยกเลิกเที่ยวบิน

กรณีไหนควรทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ ?

 • เดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว ทำงาน หรือเยี่ยมญาติ
 • มีกิจกรรมเสี่ยง เช่น เล่นกีฬาผาดโผน ดำน้ำ ปีนเขา
 • มีโรคประจำตัว ควรเลือกประกันที่คุ้มครองโรคประจำตัว
 • เดินทางไปประเทศที่มีค่ารักษาพยาบาลแพง เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น

ประเภทของประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ

 • ประกันการเดินทางแบบรายปี : เหมาะกับนักเดินทางบ่อย
 • ประกันการเดินทางแบบรายทริป : เหมาะกับการเดินทางครั้งคราว
 • ประกันนักเรียน : เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศ
 • ประกันผู้สูงอายุ : เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ

 • วงเงินคุ้มครอง : เลือกวงเงินที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและค่ารักษาพยาบาลในประเทศปลายทาง
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : เลือกให้ครอบคลุมระยะเวลาการเดินทาง
 • ผลประโยชน์ : เปรียบเทียบความคุ้มครองของแต่ละบริษัท แล้วเลือกแผนที่มอบผลประโยชน์สูงสุด
 • เงื่อนไข : อ่านรายละเอียดกรมธรรม์อย่างละเอียด แล้วตรวจสอบดูว่าตอบโจทย์ความต้องการของเราหรือไม่
 • ราคา : เปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ บริษัท หลาย ๆ แผน แล้วเลือกแผนที่คุ้มค่าที่สุด

สรุปได้ว่า การทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ ถือเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่า เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกแผนประกันจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและงบประมาณของแต่ละบุคคล ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อเสนอ แนะนำให้เลือกประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Comments are closed.