Monthly Archives

May 2024

ทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศคุ้มไหม ควรทำหรือเปล่า ?

คำถามยอดฮิตสำหรับนักเดินทาง หลายคนอาจสงสัยว่า การทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศนั้นจำเป็นหรือไม่ หากทำแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่า บทความนี้จะมาคลายข้อสงสัย พร้อมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ! ทำไมต้องทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ ?…