Browsing Category

เทคโนโลยี

เหตุผล 4…

เป็นเวลานานแล้ว ที่เก็บข้อมูลหลักสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์คือฮาร์ดไดรฟ์ แม้ว่าในอดีตอาจเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ แต่ใครก็ตามที่ยังคงใช้สื่อกลางนี้อยู่ก็เสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลสำคัญ…

ค้นพบลูกค้าใหม่ของคุณด้วย ค้นพบลูกค้าใหม่ของคุณด้วย

หากคุณกำลังใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณ จนถึงปัจจุบันคุณใช้โซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรบ้าง คุณคงเห็นแล้วว่า แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีศักยภาพในการค้นหาและเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นลูกค้าอย่างเหลือเชื่อ…